Orsa Fiskevårdsområdesförening
Fiskarnsväg 3
794 31 Orsa

Anders Hansson
Ordförande
Telefon: 073-027 03 63
E-post: anders43454@telia.com

Sven-Erik Sjöberg
Kassör
Telefon: 070-331 52 30