Orsa Fiskevårdsområdesförening
Styrelsen kan kontaktas via e-post: styrelsen@ofvo.nu

Anders Hansson
Ordförande
Telefon: 073-027 03 63
E-post: ordforande@ofvo.nu

Samuel Jakoby
Fisketillsynsansvarig
Telefon: 070-3749074
E-post:  fisketillsynsansvarig@ofvo.nu

Sven-Erik Sjöberg
Kassör
Telefon: 070-331 52 30
E-post: ekonomi@ofvo.nu

Johan Sjöholm
Webmaster
Telefon: 073-693 70 10
E-post: webmaster@ofvo.nu

Orsa Fiskevårdsområdesförening
c/o Sven-Erik Sjöberg
Bingbyvägen 11
794 33 Orsa

Organisationsnummer: 884400-9152