Orsa kommun kan bäst beskrivas som den platsen i Sverige där söder möter norr på det mest dramatiska sättet. Denna ”naturkrock” ger upphov till en påtagligt varierad och mycket intressant natur.

De norra områdena, som till delar utgörs av den sägenomspunna finnmarken, är av typiskt karg och naturskön norrlandskaraktär med djupa skogar och stora myrmarker, emedan områdena ner mot själva samhället

Orsa snarare för tankarna mot mer sydliga nejder med sitt småbrutna jordbrukslandskap, öppna vidder och stora sjöar.

Denna stora variation i landskapsbilden innebär för oss med ett stort fiskeintresse att detta område är en ”höjdare” eftersom det ger upphov till en stor artrikedom och ett intressant utbud för diverse fiskeinriktningar. I de norra delarna erbjuds ett mer eller mindre norrlandslikt fiske, med öring och harr, som dessutom i det närmaste utgörs av naturbestånd. Kommer man längre söderut i kommunen uppträder sydliga inslag i fiskfaunan såsom braxen och sutare.

I de stora sjöarna Orsasjön och Skattungen, vilka är mycket artrika, förekommer både nors och siklöja i stora mängder, vilket innebär att födounderlaget för arter som gädda, öring och abborre är mycket gott. Området ståtar även med värdefulla bestånd av stor vandringsöring som har sin tillväxt förlagd till Orsasjön och Skattungen.

Området är stort och vill man välja tystnaden och ensamheten i sitt fiske har man kommit rätt, vill man flugfiska i strömmande vatten på naturbestånd av harr och öring i norrlandslika omgivningar har man kommit rätt, vill man trollingfiska efter stor gädda och öring har man kommit rätt, vill man meta stor braxen eller id från ett iordningställt fiskestadion har man kommit rätt, vill man vinterfiska abborre på trygga isar har man kommit rätt. Det är så mycket som erbjuds……

Om man är osäker på sitt fiske eller har speciella önskemål (teambildning, företag, kurser mm) finns möjligheter till guidade fisketurer som skräddarsys av de entreprenörer som finns på orten. Detta kan vara det lilla extra som behövs för att lyckas med sitt fiske.

För er som kommer söderifrån erbjuder vi norrlandsnatur (och ändå så nära) och för er som kommer norrifrån erbjuder vi egentligen den första inlandskontakten med arter som t ex braxen och sutare.

Om familjen skall med på semestern och fisket skall kombineras med andra aktiviteter så är Orsa optimalt! Vi är ju den norra delen av Siljansområdet som är riksbekant för sitt rika kultur- och turistutbud (vem känner inte till midsommaren i Dalarna?).

Ett familjevänligare ställe finns knappast – så naturskönt och så lättillgängligt.

Vi hälsar er alla varmt välkomna!

/ Orsa fiskevårdsområdesförening