Om ni beslutar att pröva fiskelyckan under Ert besök i Orsa, har Orsa fiskevårdområde ett bra utbud av sjöar, tjärnar och vattendrag att erbjuda dig. Här finns fiskemöjligheter för de flesta inriktningar och smaker.

Flugfiskaren

Besök de nyrestaurerade delarna av Unnån för ett spännande fiske efter harr och stridbara öringar. Öringsfisket når sin topp kring midsommartid medan harrfisket är trevligast i september. I den dramatiska naturen i Ämåns dalgång kan fisket efter åns gulbukade öringar ge minnen för livet (var försiktiga!). Oreälven är det bästa alternativet om man vill få kontakt med större harr – forsarna i Fredshammar och Kallholen är klassiska i sammanhanget.

I områdets sjöar/tjärnar kan flugfisket efter vild och mystisk öring ge spännande upplevelser, t ex i Laxsjön. Övertjärn eller Vålasjön.

Om flytringsfiske i öringssjöar är av intresse så är etta tillåtet i Hällsjön och Bredjån. Flugfiske efter gädda har expanderat under senare år och inom området finns obegränsade möjligheter för detta mycket spännande fiske. På grundområdena av Orsasjön i början av sommaren kan man komma i kontakt med riktiga madammer – prova och ni är fast för resten av livet.

Spinnfiskaren

Möjligheterna är i det närmaste obegränsade. Jiggfiske efter jagande abborre kan ge goda fångster i ett flertal sjöar, t ex Vässinjärvi, Tenningsjön/stordammen, Orsasjön, Draggen Gäsen, Södra Gällsjön m.fl. Även mycket gädda fångas i ett flertal sjöar med ”gummiredskapen”, men även med vobbler. Att gå en strandpromenad med spö och spinnare runt t ex Ämåtjärn, Költjärn eller Trälsjön ger ger garranterat fångster av såväl abborre som gädda. Beträffande områdets öringssjöar rekommenderas för ett lyckat spinnfiske Myggsjön, Källsjön, Vålasjön.

Trollingfiskaren

För denna kategori finns Trolling&uttringkort för hela Siljan&Orsasjön,Insjön ner till Gråda och Byviken löses via Ifiske.se
Trollingkort finns även för hela Skattungen Orsasidan och Oresidan gemensamt trollingkort löses via Ifiske.se

Metaren

För det traditionella metaren finns abborre att tillgå i nästan varenda sjö – perfekt för att väcka barns intresse för fiske! Bra alternativ kan vara Kvarnsjön eller Djuptjärn. (Abborrtjärn). Om det är öring som lockar är Vålåsjön och Myggsjön intressanta. För den mer specialiserade metaren (dom finns och blir fler och fler – vi har t ex Sveriges bästa metare på orten) har området ett mycket lockande utbud. Stor mört finns t ex i Gäsen eller Lillån, id är speciellt vanlig i Oreälvens nedre delar (Storån) och kan ge riktig fiskefrossa under Maj månad, braxen ger upphov till nervkittlande fiske i Lillån, Oreälven och Gäsen. Arter som stäm och benlöja kan också ge upphov till minnesvärda metesstunder.

Vinterfiskaren

Området har många fina pimpelsjöar för abborre (kanske delvis förklarar varför Sveriges bästa pimplare kommer från orten). Tenningsjön/Stordammen brukat t ex kunna ge ifrån sig en och annan abborre som passerar kilossträcket, men även sjöar som Vallsjön, Södra Gällsjön och Hällsjön kan ge stor abborre. De lokala ”pimpelrävarna” brukar även fira stora triumfer vid abborrfisket på de stora sjöarna Skattungen och Orsasjön.

Om abborrfisket inte lockar så erbjuder området även röding, dels naturlig på Källsjön.
För angelfiskaren finns stora möjligheter gädda förekommer i flertalet sjöar – ett tips kan faktiskt vara Lillån i de centrala delarna av Orsa.

Lättillgängligt fiske

Om ni har svårt att komma åt vatten för fiske av en eller annan orsak så rekommenderar vi de iordningställda områdena vid put-and-takevattnen Lintjärn och Rädsjön,Ekentjärn,Djuptjärn,Skrattabbortjärn fiskekort löses via Ifiske.se