Information om våra fiskevatten.

Ämån

Ämån är Oreälvens näst största biflöde och är reglerat via Ämåsjön. Vattendraget har påverkats av flottning och lämningarna efter denna aktivitet är många, t ex stenledare, flottningsrännor, dammar mm.

Ämåsjön

Ämåsjön är en drygt 7 km långsmal sjö som karaktäriseras av en mycket stor flikighet (lång strandlinje i förhållande till arealen sjö) med en stor andel öar, vikar uddar och näs (sjön har ca 35 km strandlinje öarna inkluderat!).

Draggen

Draggen är en relativt stor sjö som samförvaltas av fiskerättsägarna från tre olika fiskevårdsområden; Orsa fvof, Mora/Våmhus fvof samt Rättvik-Boda fvof.

Hällsjön

Hällsjön återfinns alldeles norr om Orsa (ca 15 km). Denna sjö som ingår i Unnåns avrinningsområde är en pärla på många sätt när det gäller fisket.

Källsjön

Källjön (el. Kölsjön enligt topografiska kartan) är en lättillgänglig och vackert belägen sjö ca 20 km norr om Skattungbyn.

Laxsjön

Detta är kanske fiskevårdsområdets flaggskepp när det gäller fiske efter vild och stor öring i sjömiljö! Laxsjön som till storlek nästan når 20 hektar återfinns ca 8 km norr om Unntorp och är belägen ca 600 m över havet i en naturskön men tämligen karg miljö.

Lillån

Lillån är ett lugnflytande vattendrag som egentligen är ett biflöde till Oreälven på väg att bli till en korvsjö. Vatten pumpas idag in till ån för att garantera genomflöde.

Myggsjöåns avrinningsområde

Detta är den lättillgängliga vildmarken med naturlig öring personifierad! Fyra trolska tjärnar/sjöar (Övertjärn, Kvarntjärn, Nedertjärn samt Myggsjön) som hyser gott om ”bruningar” ständigt påfyllda av ett ljuvligt öringproducerande vattendrag (Myggsjöån). Ett ekosystem i fullständig harmoni!

Oreälven

Oreälven med sina biflöden Unnån och Ämån var förr kanske det viktigaste lekområdet (tillsammans med Österdalälven och Rotälven) för den storvuxna öringen i Siljanssystemet, men sedan 1956 är dessa förutsättningar utraderade av kraftverksbyggnation – de stora öringarna vilar idag blott i minnet hos dem som hade äran att få uppleva dessa grandiosa fiskar.

Orsa Besparingsskog

Vi rekommenderar även ett besök i vårt grannfiskevårdsområde i norr, Orsa besparingsskogs fvof.

Orsasjön

Orsasjön är en 5 300 ha stor sjö som utgör den norra delen av Siljansystemet. Denna sjö är fiskevårdsområdets största sjö och den samförvaltas med Mora/Våmhus fvof.

Put-and-take

Inom fiskevårdsområdet finns det två renodlade put-and-take-sjöar, dvs. sjöar där man kontinuerligt planterar ut fisk (i det här fallet regnbåge) vars syfte är att den relativt omgående skall fångas. Dessa sjöar är Östra Rädsjön sydväst om Grönklitt samt Lintjärn norr om Skattungbyn. Put-and-take med Röding,Öring,Regnbåge,dessa tjärnar är Skrattabbortjärnen,Djuptjärn,samt Ekentjärn.Säljes enbart via Ifiske.Rädsjön säljs även i Gästcenter i Grönklitt.

Sjöskogen nytt

28 stora enheter har sänkts ner till botten djupet varierar mellan 9-11m.
För den som vill använda koordinater så ligger Sjöskogen mellan följande koordinater N6774847 E478368 till N6774884 E478335 (SWEREF 99 TM).

Skattungen

Skattungen ingår i Oreälvens vattensystem och är områdets näst största sjö. Fisket samförvaltas med Ore fvof.

Södra Gällsjön

Södra Gällsjön är en vackert belägen sjö en dryg kilometer väster om byn Myggsjö. Sjön är relativt stor (51 ha), men trots det relativt grund (max 8 m).

Tenningsjön/Stordammen

Tenningsjön och Stordammen återfinns inom det intressanta och värdefulla vattendraget Tenningåns avrinningsområde.

Unnån med biflödet Djupån

Unnån rinner upp i de höglänta, fjällika och extremt sjöfattiga områdena vid Andljusvarden och Våmhuskölen i Mora kommun och avrinner ned till Ore älv i Hansjö. Unnån utgör i de övre delarna en viktig livsnerv i ett övrigt mycket kargt landskap