Allmän information om fiskevård och risvasar.

Naturlighet – att måna om den naturligt förekommande fiskresursen och förvalta den långsiktigt rätt.Hållbarhet – att i naturliga bestånd (främst avseende harr och öring) inte överskatta den naturliga produktionen.

Nå alla kategorier av fiskare – familjer, funktionshindrade, barn, pensionärer, specialister mm.

Återställning/restaurering – att återskapa fria vandringsvägar, kemisk återställning (kalkning), flottledsrestaurering, återintroduktioner av försvunna arter mm.

Fiskeservice – arbeta för att ge funktionshindrade tillgång till fiske, gapskjul, mm

Fiskutplantering – att utföra detta på ett sådant sätt att inga vilda bestånd påverkas negativt och att arbeta med lokala stammar (öring)

Risvasar

Det finns risvasar utsatta i Orsasjön (8 st) och Skattungsjön (2st) .

Orsasjön

Killingvinkeln

Anlagd i trubbig vinkel med brytpunkten vid koordinat 6774909-1434395. Denna består av två ”linjer” från brytpunkten vars längd i bägge fall är 30 m. Den slutar vid 6774884-1434376 och den i nordlig riktning slutar vid 6774937-1434399.

Bondövinkeln

Med brytpunkten vid koordinat 6775984-1434634. Strukturen består av två ”linjer” från brytpunkten – den ena 20 m och den andra 35 m. Den i västlig riktning slutar vid 6776016-1434629 medan den i nordlig riktning slutar vid 6776004-1434630.

Kungshagacirkeln

En fylld cirkel med centrum vid koordinat 6776361-1434719.

Laduholmskrysset

Anlagd som ett ojämnt kryss. Knutpunkten i krysset finns vid 6776518-1435092. De två ”linjer” som skär genom angiven punkt är i det ena fallet 50 m och i det andra 55 m.

Den ”linje” som går i sydvästlig/nordostlig riktning avgränsas av koordinaterna 6776511-1435084 samt 6776542-1435128. Den andra ”linjen” som går i sydostlig/nordvästlig riktning avgränsas av koordinaterna 6776493-1435096 och 6776542-1435089.

Kyrkkrysset

Anlagd som ett ojämnt kryss. Knutpunkten i krysset finns vid 6776648-1435297. De två linjer som skär genom denna punkt är i det ena fallet 42 m och i det andra 50 m.

Den linje som går i syd/nordlig riktning avgränsas av koordinaterna 6776635-1435294 respektive 6776674-1435304. Den andra linjen, vilken återfinns i sydvästlig/nordostlig riktning avgränsas av koordinaterna 6776641-1435284 samt 6776666-1435320.

HagaPerslinjen

Anlagd i en rak linje. Denna linje avgränsas av koordinaterna 6777444-1435287 och 6777410-1435322.

Bäckaviken Nytt N6776460-E475556 Sweref 99 TM 

Skattungsjön

Nr 1 ligger på koordinaten 6787968 -1451405 Den ligger inne i Djurvik, nära vägen i första kurvan.
Nr 2 ligger på koordinaten 6787341 -1452648 Den ligger bortom Djurvik på Torsmosidan.
Bägge ligger på ca 5-6 meters djup och är utspridda kring de röda bojarna på en yta på ca 20×20 meter