Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Tillsyn

Fiskeförbud råder:

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.


Delägare och ortsbor
Nätfiske tillåtet i Orsasjön, Skattungsjön, Draggen, Ämåsjön samt Vässinjärvi. Max 6 st. nät av standardlängd är tillåtet. För Delägare och ortsbor är mjärde, ryssja och lakstrut tillåtna fångstredskap, där reglerna inte säger annat.
Redskapen begränsas till max 6 st. De fasta redskapen, inklusive nät, skall vara tydligt utmärkta med godkända
flaggor eller med väl synliga flöten på vilka det tydligt skall framgå namn, adress och telefon.
Fiske med fasta redskap från is undantaget mörtstugor ej tillåtet inom Orsa FVOF.
 

Angeldon
Tillåtet för samtliga kategorier fiskare. Mängden angeldon/isfiskespön är begränsade till 12 st
 

Kräftfiske
Separat kräftfiskekort säljes på ifiske.se
Tillåtet från 2:a fredagen i Augusti till 4:e söndagen i September. minimått från pannspets till stjärtspets 10 cm Max
6 burar per fiskekort. Burarna ska vara märkta med namn och telefonnr.
 

Trolling
För hela Orsasjön samt Siljan gäller Siljansbygdens fiskevårdsförbunds trollingkort som finns att köpa på ifiske.se
För hela Skattungen gäller separat trollingkort som finns att köpa på ifiske.se


Ungdom
Under 18 år behöver ej fiskekort (men regelverket skall givetvis efterlevas)
 

Förtydligande
Fiske med agnad krok innefattar alla former av agn såsom betesfisk, mask och maggot inklusive moderna ”doftprodukter”. När fiske endast få ske med handredskap skall användningen begränsas till max ett redskap per kort och person. Undantaget Orsasjön där 1993 års fiskelag definition av handredskap gäller för delägare och ortsbor –”Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.”

Våra regler finns i sin helhet att ladda ner som PDF här