Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Hänsyn

Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.

Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.

Vid fiske med betesfisk, där detta är tillåtet, undvik att använda fisk från annat vattensystem för att undvika spridning av icke önskvärda arter och sjukdomar.


Fiske av kräftor är förbjudet. Nätfiske i samtliga vattendrag är förbjudet (gäller även selområden). Fiske i vattendrag tillåtet utom i avlysning vid kraftverk och dammar samt de fridlysta vattendragen.

Förbud mot utterfiske i rinnande vatten. Harrfiskeförbud under tiden 1/4 - 31/5. Öringfiske i alla vattendrag förbjudet under tiden 1/9 - 31/12. Fiske från olika former av flytetyg (t.ex. båt, kanot, flotte flytring m.m.) förbjudet i alla vatten under 5 ha.

Respektera skyltningen inom fiskevårdsområdet. Sopor och skräp skall medtagas hem efter avslutat fiske. Put-and-take: Lintjärn samt Rädsjön vilka har särskilt fiskekort.

Arrenderade vatten: Dragatjärn vilken har särskilt fiskekort. I Lillån fiskar vuxen i barns sällskap utan löst fiskekort, d.v.s. gratis.

Oreälven, nedströms resterna av Stackmoradammen och ned till järnvägsbron, är det ej tillåtet beträda höger (sett i vattnets färdrikning) strand (på land).

Rekommendationer:

Returnera omärkt (d.v.s. ”vild”) öring den är fredad (öring med fettfena är fridlyst och återutsätts.Märkt öring får tas upp oavsett storlek.Max 1 styck fenklippt öring med minimått 50 cm får tas upp per dygn och fiskekort.Gäller även trollingkort för Siljan,Orsasjön,insjön,ner till Gråda.

 

Drilla inte fisk som skall returneras för länge för att undvika mjölksyrabildning.

När fisk som inte håller måttet har fångats, ta då inte upp fisken ur vattnet utan avlägsna fisken varsamt i vattnet. Låt fisken få friskt vatten över gälarna (håll den mot strömmen eller rör den försiktigt fram och tillbaka).

Merparten av fiskevårdsområdets öring- och harrbestånd är naturreproducerande vilket är något som vi är stolta över.

Detta medför också att de är mycket värdefulla, men dessvärre är många av bestånden känsliga så överbeskatta inte dessa – följ utfärdat regelverk.

Undvik omfattande maskmete i mindre vattendrag där detta fiske är tillåtet Bäckröding är fredlös och får fångas i obegränsat antal. Abborr- gädd- och lakfiske uppmuntras.