Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Hänsyn

Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.

Vid fiske med betesfisk, där detta är tillåtet, undvik att använda fisk från annat vattensystem för att undvika spridning av icke önskvärda arter och sjukdomar. 


Respektera skyltningen inom fiskevårdsområdet. Sopor och skräp skall medtagas hem efter avslutat fiske.  

Drilla inte fisk som skall returneras för länge för att undvika mjölksyrabildning.
När fisk som inte håller måttet har fångats, ta då inte upp fisken ur vattnet utan avlägsna fisken varsamt i vattnet. Låt fisken få friskt vatten över gälarna (håll den mot strömmen eller rör den försiktigt fram och tillbaka). Merparten av fiskevårdsområdets öring- och harrbestånd är naturreproducerande vilket är något som vi är stolta över.
Detta medför också att de är mycket värdefulla, men dessvärre är många av bestånden känsliga så överbeskatta inte dessa – följ utfärdat regelverk. Undvik omfattande maskmete i mindre vattendrag där detta fiske är tillåtet Bäckröding är fredlös och får fångas i obegränsat antal. Abborr- gäddfiske uppmuntras. 

Vild öring fettfenan är kvar (returnera)
Vild öring fettfenan är kvar (returnera)
 
   Märkt öring fettfenan bortklippt
   Märkt öring fettfenan bortklippt
 

Rekommendationer:
Returnera omärkt (d.v.s. ”vild”) öring den är fredad (öring med fettfena är fridlyst och återutsätts. Märkt öring får tas upp oavsett storlek. Max en fenklippt öring med minimått 50 cm får tas upp per dygn och fiskekort. Gäller även trollingkort för Siljan,Orsasjön,insjön,ner till Gråda.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.

Fiskekortspriser 2019

 

Kortförsäljare

www.ifiske.se Orsa Fiskecenter, Orsa Grönklitt AB, (Grönklitt och campingen), Orsa Outdoor Siljan Turism- Orsa Skattunge Handel samt CirkelK Orsa 

Våra regler finns i sin helhet att ladda ner som PDF här