Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Put and Take-fiske i Lintjärn

Följande bestämmelser gäller för fiske i Lintjärn:

Endast dagkort från tiden ni löser fram till kl 2400

Fiskekort löses via ifiske (se skylt).
Fiske endast tillåtet från land och med spö.
Endast ett spö per fiskekort är tillåtet.

Pris 100 kr/kort för max 3 ädelfiskar. Annan fisk räknas ej.
Flera kort får lösas. Barn under 10 år fiskar rillsammans med målsman på målsmans kvot. Fiskekortet är personligt och kan inte överlåtas. Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna uppvisas i telefon, eller utskrift samt legitimation. Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs. Överträdelse av regler kan medföra att kontrollavgift kommer att en kontrollavgift (2.000sek) tas ut.