Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Hänsyn

Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.

Vid fiske med betesfisk, där detta är tillåtet, undvik att använda fisk från annat vattensystem för att undvika spridning av icke önskvärda arter och sjukdomar.

Läs mer...

Put and Take-fiske i Lintjärn

Endast dagkort från tiden ni löser fram till kl 2400

Fiskekort löses via ifiske (se skylt).
Fiske endast tillåtet från land och med spö.
Endast ett spö per fiskekort är tillåtet.

Pris 100 kr/kort för max 3 ädelfiskar. Annan fisk räknas ej.
Flera kort får lösas. Barn under 10 år fiskar rillsammans med målsman på målsmans kvot. Fiskekortet är personligt och kan inte överlåtas. Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna uppvisas i telefon, eller utskrift samt legitimation. Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs. Överträdelse av regler kan medföra att kontrollavgift kommer att en kontrollavgift (2.000sek) tas ut.

 


Tillsyn

.Information och bestämmelser

Bestämmelser för fiskets bedrivande att ladda ner här>>

Fridlysta vattendrag och vattenområden inom fiskevårdsområdet är: Granån inkl. en radie av 300 m från åns utlopp i Skattungen, Unnån uppströms Unntorpsbron, Tenningån från Källsjövägen ned t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå, Källsjöbäcken, Källbäcken (vid Hällsjön), Enån nedströms Slättbergsbadet till Inlandsbanan samt Bolsbäcken. Orsasjön – de grunda vegetationsrika områdena utanför Lindängets fågelskyddsområde och innanför Jannisaholmen och vidare norrut mot Präsholmen.

Läs mer...